Breiðafjarðarnefnd

Náttúrustofa Vesturlands sér um daglegan rekstur Breiðafjarðarnefndar ásamt undirbúningi funda, nurse ritun fundargerða o.fl., samkvæmt þjónustusamningi sem gerður var á milli Breiðafjarðarnefndar og Náttúrustofunnar í júní 2001. Hefur þetta fyrirkomulag gefið ágæta raun.
Breiðafjarðarnefnd er sjálfstætt starfandi nefnd, sem m.a. gefur álit um framkvæmdir á verndarsvæði Breiðafjarðar. Hún er umhverfisráðherra til ráðgjafar um málefni svæðisins en hann fer með stjórn mála er varða vernd Breiðafjarðar samkvæmt lögum nr. 54/1995. Tilgangur laganna er að stuðla að verndun Breiðafjarðar, einkum landslags, jarðmyndana, lífríkis og menningarminja. Ákvæði laganna taka til allra eyja, hólma og skerja á Breiðafirði ásamt fjörum í innri hluta fjarðarins sem markast af línu dreginni frá Ytranesi á Barðaströnd við fjörðinn norðanverðan í Hagadrápssker um Oddbjarnarsker, Stagley og Höskuldsey í Vallabjarg að sunnanverðu.
Breiðafjarðarnefnd hefur á undanförnum árum afgreitt ýmis mál en frekari upplýsingar um þau og starfsemi nefndarinnar má finna á heimasíðu hennar, www.breidafjordur.isÞar má m.a. nálgast fundargerðir og ársskýrslur nefndarinnar ásamt verndaráætlun Breiðafjarðar.

Breiðafjarðarnefnd