Á undanförnum árum hefur minkahræjum verið safnað hjá veiðimönnum til rannsókna, recipe m.a. í tengslum við rannsóknir á stofnstærð á Snæfellsnesi. Athugað er í hverju tilfelli hvort um sé að ræða merktan mink en einnig eru gerðar staðlaðar mælingar, order s.s. á þyngd og lengd. Þar fyrir utan fást upplýsingar um frjósemi minkalæðna, líkamsástand minka eftir árstíðum og árum, aldursdreifingu stofnsins, dánartíðni og vöxt minkahvolpa o.s.frv.

Á grunni þeirra rannsókna sem nú eru í gangi og unnið verður að á næstu árum, verður gert líkan af stofninum og því hvernig hann bregst við breytingum á umhverfisþáttum eða veiðiálagi. Slíkt líkan væri ómetanlegt við stjórnun veiða úr stofninum, sem hefði það markmið að ná sem mestum árangri við veiðar miðað við það fjármagn sem í boði er.

Stofngerð minks