Lógó Náttúrustofu Vesturlands
Breski fáninn/British flag

Náttúrustofa Vesturlands (www.nsv.is) auglýsir eftir líffræðingi til að rannsaka lífríki Vesturlands. Starfið felur einkum í sér rannsóknir á fuglum og spendýrum á vettvangi og á rannsóknastofu, ásamt úrvinnslu gagna og skýrslu- og greinaskrifum á skrifstofu.

Um er að ræða 100% stöðu náttúrufræðings/sérfræðings og mun starfsmaðurinn vinna náið með öðru starfsfólki Náttúrustofunnar í þeim verkefnum sem stofan sinnir.

Starfið er spennandi, krefjandi og mjög fjölbreytt. Náttúrustofa Vesturlands er staðsett í Stykkishólmi og mun skrifstofu- og rannsóknastofuvinna fara fram þar. Vettvangsvinna fer hins vegar fram á öllu Vesturlandi. Nánari upplýsingar um rannsókna- og vöktunarverkefni náttúrustofunnar má finna hér. Starfsmaðurinn mun að auki taka þátt í fræðslumálum og ýmsum verkefnum sem tengjast náttúruvernd.

Um laun, réttindi og skyldur fer samkvæmt kjarasamningi Náttúrustofu Vesturlands og Félags íslenskra náttúrufræðinga, stofnanasamningi Félags íslenskra náttúrufræðinga og Náttúrustofu Vesturlands, sem og starfsreglum Náttúrustofu Vesturlands.

Gerð er krafa um eftirfarandi hjá umsækjendum:
Háskólagráða sem nýtist í starfi (a.m.k. B.S. í líffræði eða sambærileg gráða)
Góð hæfni í tegundagreiningum fugla
Líkamleg færni til að stunda krefjandi vettvangsvinnu
Ökuréttindi
Skipulagshæfileikar
Sjálfstæði, nákvæmni og samviskusemi í vinnubrögðum
Jákvæðni og góð samskiptafærni
Góð tölvukunnátta
Auk þess er ákjósanlegt að viðkomandi hafi einhverja reynslu af fuglarannsóknum á vettvangi og búi yfir góðri ritfærni á íslensku og ensku. Þá er framhaldsgráða í líffræði eða sambærilegum greinum kostur.

Umsókn skal vera skrifleg og samanstanda af: 1) Náms- og ferilskrá með mynd, 2) greinargerð um ástæður þess að umsækjandi telur sig hæfan í starfið og langi til að sinna því og 3) skriflegum meðmælum frá tveim vinnuveitendum, samstarfsaðilum eða kennurum, ásamt nöfnum tveggja annarra sem gætu gefið upplýsingar í síma.

Umsóknir og fyrirspurnir skal senda í tölvupósti á netfangið robert@nsv.is. Öllum umsóknum verður svarað. Áskilinn er réttur til að hafna öllum umsóknum. Umsóknarfrestur er til og með 2. apríl 2024. 

Starfið er hugsað til framtíðar en reynslutími er 6 mánuðir. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. júní.  

Nánari starfslýsing:
Helstu verkefni fela í sér:

A. Rannsóknir á fuglalífi Vesturlands, þar á meðal þátttaka í rannsóknum og vöktun vatnafugla, strandfugla, mófugla og bjargfugla. Vinnan felur í sér vettvangsathuganir, innslátt og úrvinnslu gagna, ásamt skýrslu- og greinaskrifum. 

B. Rannsóknir á spendýrum, þar á meðal minkum, refum og selum. Vinnan felur í sér athuganir á vettvangi og rannsóknastofu, innslátt og úrvinnslu gagna, ásamt skýrslu- og greinaskrifum. 

C. Aðrar rannsóknir og önnur verkefni sem Náttúrustofan sinnir, eftir því sem aðstæður, tími og þekking starfsmanns leyfir. Á meðal slíkra rannsókna gæti t.d. verið vöktun fiðrilda, úttektir á náttúrufari í tengslum við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda, gróðurúttektir o.s.frv.