Lógó Náttúrustofu Vesturlands
Breski fáninn/British flag

Nú er lokið árlegri talningu vetrarfugla sem fer fram í kringum áramót. Á talningarsvæðunum á norðanverðu Snæfellsnesi voru nú samtals tæplega 29 þúsund fuglar af 39 tegundum. Fuglalífið
var óvenju blómlegt vegna mikillar síldargengdar í Breiðafirði fjórða veturinn
í röð og sáust nú enn fleiri fuglar en áður.
Á meðal þess sem mesta athygli vekur er gríðarlegur fjöldi máfa, súlna og annarra fiskiætna. Algengustu tegundirnar voru svartbakur, æðarfugl og hvítmáfur en máfar, æður, súla og fýll voru samtals ríflega 80% af heildarfjölda. Samtals sáust 16 hafernir, fleiri en nokkru sinni fyrr.

Tafla: Niðurstöður fuglatalninga á Snæfellsnesi í janúar 2012.

TegundirFjöldi á
Snæfellsnesi
Svartbakur7.920
Æðarfugl6.115
Hvítmáfur3.212
Súla2.872
Ógr. máfur1.743
Fýll1.054
Snjótittlingur987
Sendlingur709
Bjartmáfur700
Toppskarfur695
Stokkönd501
Tjaldur394
Dílaskarfur364
Rita349
Stari300
Toppönd217
Hrafn167
Hávella160
Rauðhöfðaönd135
Straumönd113
Lómur64
Álft52
Teista31
Tildra27
Gulönd17
Haförn16
Ógr. skarfur15
Silfurmáfur14
Himbrimi11
Urtönd7
Álka5
Smyrill4
Grágæs3
Fálki3
Rjúpa3
Stelkur3
Gráhegri2
Skógarþröstur2
Stormmáfur1
Brandugla1
Auðnutittlingur1
Samtals fuglar28.989
Fjöldi fuglategunda39

Náttúrufræðistofnun tekur við niðurstöðum talninganna og búast menn þar á bæ við að talið hafi verið á nærri 180 svæðum á Íslandi í ár. Endanlegar niðurstöður ættu að liggja fyrir á næstu dögum en þær má finna á vef Náttúrufræðistofnunar. Talningarmenn á Snæfellsnesi að þessu sinni voru (í stafrófsröð):
Arnór Þrastarson
Árni Ásgeirsson
Daníel Bergmann
Hálfdán H. Helgason
Jón Einar Jónsson
Lúðvík V. Smárason
Ómar Lúðvíksson
Róbert A. Stefánsson
Skúli Alexandersson
Smári Lúðvíksson
Sæmundur Kristjánsson
Sævar Friðþjófsson
Viðar Gylfason

Finna má frekari upplýsingar um vetrarfuglatalninguna á landsvísu á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands en þar segir m.a.:

„Árlegar vetrarfuglatalningar hófust á Íslandi um jólaleytið 1952 að amerískri fyrirmynd. Þetta verkefni er ein lengsta samfellda vöktun sem stunduð hefur verið hér á landi og sú sem tekur til flestra fuglategunda Fyrsta árið var talið á 11 svæðum en þeim fjölgaði svo jafnt og þétt næstu árin og voru þau orðin 44 árið 1958 víðsvegar um land en fremur fá svæði bættust síðan við fram yfir 1970 (Ævar Petersen 1983). Fuglaáhugamenn tóku þessu nýja verkefni fagnandi og töldu margir af upphafsmönnum svæði sín áratugum saman eftir það. Frá upphafi hafa áhugamenn unnið þetta verk í sjálfboðavinnu og á síðustu árum hafa hátt á annað hundrað manns tekið þátt. Talningar fóru lengst af fram á frídegi milli jóla og nýárs og oft varð annar dagur jóla fyrir valinu. Af þeim sökum hafa talningar þessar oft verið nefndar „jólatalningar”.

Markmið vetrarfuglatalninga er að safna upplýsingum um fjölda og dreifingu fugla að vetrarlagi. Talningar eru staðlaðar og geta því nýst til vöktunar einstakra stofna.“